Model geïntegreerde thuiszorg

Meer in huis!

Geïntegreerde thuiszorg is een samenwerkingsmodel waarin wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden nauw samenwerken met een gespecialiseerde ergotherapeut en fysio-/oefentherapeut.

Geintegreerde thuiszorg gaat uit van een eenvoudig en effectief samenwerkingsmodel

Dankzij geïntegreerde thuiszorg worden cliënten zelfredzamer, functioneren ze beter en kunnen problemen, zoals vallen, voorkomen worden. Hierdoor wonen zij langer en veiliger thuis. Daarnaast verlicht geïntegreerde thuiszorg de taken van de mantelzorger en thuiszorgmede werker.