Model geïntegreerde thuiszorg

Meer in huis!

Geïntegreerde wijkzorg is een samenwerkingsmodel waarin wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden nauw samenwerken met een gespecialiseerde ergotherapeut en fysio-/oefentherapeut.

Geïntegreerde wijkzorg gaat uit van een eenvoudig en effectief samenwerkingsmodel

Dankzij geïntegreerde wijkzorg worden cliënten zelfredzamer, functioneren ze beter en kunnen problemen, zoals vallen, voorkomen worden. Hierdoor wonen zij langer en veiliger thuis. Daarnaast verlicht geïntegreerde wijkzorg de taken van de mantelzorger en thuiszorgmedewerker.