Buurtzorg Plus

Buurtzorg Nederland biedt haar thuiszorgteams, sinds de succesvolle pilot in 2009, de mogelijkheid om geïntegreerde thuiszorgteams te vormen, de zogenaamde Buurtzorg Plus teams. De wijkverpleegkundigen en –verzorgenden in de Buurtzorg Plus teams werken nauw samen met een plaatselijke fysio- of oefentherapeut en een ergotherapeut. Buurtzorgers signaleren dagelijks functionele problemen die een bedreiging vormen voor de zelfredzaamheid van hun cliënten en voor het handhaven van de thuissituatie. Buurtzorg Plus teams schakelen hun therapeuten snel en effectief  in. De nadruk in de samenwerking ligt op vroegsignalering, optimale afstemming en functioneringsgerichte preventie. Er zijn inmiddels 260 geïntegreerde thuiszorgteams bij Buurtzorg. De betrokken zorgpartners waarderen deze effectieve samenwerking als bijzonder positief.